Ticari Elektronik İleti Açık Rıza Metni

İşbu metin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Ege Yapı-Mona Global İş Ortaklığı’na izafeten İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 625341 numarası ile kayıtlı Ege Yapı Anonim Şirketi ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 442376-5 numarası ile kayıtlı Mona Global Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (birlikte veya ayrı ayrı “Şirket” olarak anılacaktır) olarak, sunulan her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama, kutlama, temenni amacıyla, tarafıma SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, sosyal medya ve diğer online reklam ağları, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta/mail, bluetooth, diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine, dilediğim zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı her zaman reddedebileceğime tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak onayımı içermektedir.

Tarafıma gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin işbu metni okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ediyorum. Bu kapsamda tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine açık rıza ve onay veriyorum.